สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)

ท่านสามารถอ่านร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ได้ที่ Click และสามารถอ่าน ISA720 (Revised) และผลกระทบจาก ISA720 (Revised) ต่อมาตรฐานการสอบบัญชีอื่นๆ  รวมทั้งบทความที่เกี่ยวข้องของ IFAC  ได้ที่

Publication ของ IFAC

  • International Standard on Auditing (ISA) 720 (Revised), The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information and Related Conforming Amendments Click
  • At a Glance: ISA 720 (Revised), The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information Click
  • Basis for Conclusions: ISA 720 (Revised), The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information Click

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 15:59:34
 1550
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์