ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer

ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยฝ่ายมาตรฐานการบัญชีได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ ที่ผ่านการทดสอบใน “โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศ (Train the Trainer) รุ่นที่ 4” ในวันจันทร์ที่ 29กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณประสัณห์ เชื้อพาณิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและกล่าวเปิดงาน โดยรุ่นนี้มีอาจารย์ผ่านการทดสอบและรับประกาศนียบัตรเป็นจำนวน 18 ท่าน

            ในการนี้มีตัวแทนอาจารย์ผู้ผ่านการทดสอบโครงการ Train the Trainer รุ่นที่ 4 จำนวน 3 ท่านจากมหาลัยต่างๆ กล่าวแสดงความรู้สึกต่อโครงการในครั้งนี้ Click 

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 17:14:49
 1839
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์