สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “Thailand IFRS Conference 2016”

สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “Thailand IFRS Conference 2016”

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ IFRS Foundation สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “Thailand IFRS Conference 2016” ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 
            งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจการบัญชีและการศึกษา ได้ทราบถึงทิศทางและแผนการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคต ตลอดจนทราบถึงประเด็นในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการรายงานทางการเงินสู่หลักการมาตรฐานสากล และการเตรียมความพร้อม โดยได้รับเกียรติจาก มร.ฮันส์ ฮูเกอร์วอรสท์ ประธานกรรมการมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (IASB Chairman) และ IASB Member หลายๆ ท่าน นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศ เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนประเด็นทางด้านบัญชีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 300 คน

โพสต์เมื่อ :
10 พ.ย. 2560 10:20:55
 1840
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์