National Accounting Council ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบสภาวิชาชีพบัญชี

National Accounting Council ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบสภาวิชาชีพบัญชี

            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยเลขาธิการ National Accounting Council ราชอาณาจักรกัมพูชา และทีม เข้าพบคณะผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี นำโดยคุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำนวยการ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย รวมถึงการดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี เป็นต้น 

โพสต์เมื่อ :
10 พ.ย. 2560 17:26:54
 3191
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์