เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ ร่าง TFRS 9 (กลุ่มธุรกิจการเงิน) 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ ร่าง TFRS 9 (กลุ่มธุรกิจการเงิน) 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

             

            ร่าง TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (ประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง) วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560  เวลา  13.00 น. ณ ห้องภัทรรวมใจ ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click 
  • เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ร่าง TFRS 9 Click 
  • ร่าง TFRS 9 Click
โพสต์เมื่อ :
14 พ.ย. 2560 9:36:04
 2320
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์