ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้ง นายกสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้ง นายกสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน Click
  • คำชี้แจง Click
  โพสต์เมื่อ :
  14 พ.ย. 2560 13:47:30
   726
  ผู้เข้าชม
  ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์