ขอเชิญชวนนักบัญชีไทยเป็นอาสาสมัครในการให้ข้อมูลงานบริการบัญชี กับทีมวิจัยระดับสากล

ขอเชิญชวนนักบัญชีไทยเป็นอาสาสมัครในการให้ข้อมูลงานบริการบัญชี กับทีมวิจัยระดับสากล

            สืบเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีเป็นสมาชิกของ ASEAN Federation of Accountants (AFA) มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาและยกระดับนักบัญชีในภูมิภาคอาเซียนให้มีขีดความสามารถ และแข่งขันได้ในระดับสากล จึงได้จัดให้มีการทำการศึกษาวิจัยเรื่อง A Study on Key Institutional Environment of Small and Medium Enterprises (SMEs) and Expected Roles of Accounting Profession in ASEAN โดยทีมนักวิจัย นำโดย Dr.Harun Harun จาก University of Canberra
            ดังนั้น ทางสภาวิชาชีพบัญชี จึงขอเชิญชวนนักบัญชีไทยทุกด้าน (บัญชี สอบบัญชี ภาษีอากร วางระบบ บัญชีบริหาร นักการศึกษา) เป็นอาสาสมัครเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการบัญชีในประเทศไทย กับทีมวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้สนใจเป็นอาสาสมัคร สามารถส่งชื่อ ตำแหน่งและองค์กรที่สังกัด พร้อมอีเมลล์สำหรับให้ทีมวิจัยติดต่อส่งแบบสอบถามให้โดยตรง มายัง Chularat.ji@tfac.or.th ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม Click 

โพสต์เมื่อ :
15 พ.ย. 2560 12:03:08
 2021
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์