• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการอบรมผู้สอบบัญชีใหม่

พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการอบรมผู้สอบบัญชีใหม่

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการอบรมผู้สอบบัญชีใหม่

พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการอบรมผู้สอบบัญชีใหม่

            เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชีได้แสดงความยินดีและมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแก่ผู้สอบบัญชีใหม่ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีนางวิไล ฉัททันต์รัศมีเลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี และนางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำนวยการ สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมแสดงความยินดี โดยมี ผู้สอบบัญชีใหม่เข้าร่วมพิธีจำนวน 29 ราย จากผู้สอบบัญชีที่ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีในเดือนกันยายน 2558 ทั้งสิ้น 40 ราย
            ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวได้มีการเตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สอบบัญชีใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และชี้แจงเรื่องข้อบังคับและข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี คุณปกรณ์ เพ็ญภาคกุล อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ และคุณกฤติยา อธิวิทวัส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 13:21:30
 1583
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์