• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 3 ส่งข่าวเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบทาน

ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 3 ส่งข่าวเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบทาน

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 3 ส่งข่าวเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบทาน

ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 3 ส่งข่าวเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบทาน

            สวัสดีครับ ฉบับนี้ต้องขึ้นป้ายเลยทีเดียวเพราะจะส่งข่าวเกี่ยวกับมาตรฐานงานสอบทานที่เพื่อน ๆ จะใช้ใน Q1 ปีหน้าว่าต่างจากมาตรฐานเล่มเหลืองรหัส 910 การสอบทานงบการเงินอย่างไรบ้าง
            มาตรฐานงานสอบทานของใหม่แบ่งเป็นมาตรฐานรหัส 2400 การสอบทานงบการเงิน ซึ่งใช้ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแต่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานสอบทานงบการเงิน และรหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ ซึ่งใช้ในกรณีที่เราเป็นผู้สอบบัญชีแล้วต้องทำงานสอบทานงบการเงินระหว่างกาลด้วย แน่นอนความแตกต่างคือเราต้องทำงานในรหัส 2400 มากกว่าเพราะเราไม่มีพื้นความรู้ในกิจการที่จะ สอบทานมาก่อน
            แล้วเราต้องสอบทานอะไรเพิ่มจากเดิม… ยิ่งเล็กขอสรุปแบบย่อเลยว่า หลักการโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ผู้สอบบัญชีต้องเน้นทำความเข้าใจกิจการและระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลทางการเงินเพื่อระบุความเสี่ยงและวางแผน การสอบทานอย่างเหมาะสม และเน้นเรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแล
            ส่วนเรื่องหน้ารายงานการสอบทานงบการเงินก็เปลี่ยนแปลงใหม่ตาม style การเขียนรายงานยุคใหม่ซึ่งต้องมีชื่อของ แต่ละวรรคเช่น วรรคนำ วรรคขอบเขตการสอบทาน และวรรคสรุป แต่เนื้อหาใจความหลักของรายงานยังเหมือนเดิม ต้องขอเตือนว่า Q1 ปีหน้าอย่าไปพลั้งเผลอใช้ของเก่าหละ อายเขาแย่เลย

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 14:44:05
 994
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์