IFAC เผยแพร่คำแนะนำในการปฏิบัติงานการสอบทาน

IFAC เผยแพร่คำแนะนำในการปฏิบัติงานการสอบทาน

            เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 IFAC’s SMP Committee ได้เผยแพร่เอกสาร Guide to Review Engagements ซึ่งเป็นคำแนะนำในการปฏิบัติงานการสอบทาน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการด้านงานสอบทานแก่ลูกค้าที่เป็น SMEs ให้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดใน International Standard on Review Engagements (ISRE) 2400 (Revised), Engagements to Review Historical Financial Statement ได้ Guide to Review Engagements นี้ ประกอบไปด้วย ตัวอย่างและการอ้างอิงถึงข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรพิจารณา เป็นต้น คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนให้ท่านที่สนใจนำไปศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับกิจการของท่าน โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:16:31
 1394
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์