แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกิจการขนาดเล็ก Good Practice Checklist for Small Business จาก IFAC

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกิจการขนาดเล็ก Good Practice Checklist for Small Business จาก IFAC

            เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 IFAC’s SMP Committee ได้เผยแพร่เอกสาร Good Practice Checklist for Small Business ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกิจการขนาดเล็ก โดยจัดทำในรูปแบบรายการตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำในงานห้าด้าน ได้แก่
    1. Financial tasks 
    2. Strategic financial tasks 
    3. Strategic management tasks 
    4. Regulatory Requirements: Lodging Returns and Forms 
    5. Personal Affairs of Business Owner
            รายการตรวจสอบแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกิจการขนาดเล็กนี้ ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้เพื่อตรวจสอบว่า กิจการของตนได้ทำสิ่งที่จำเป็นครบถ้วนหรือยัง และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก็สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบและให้คำแนะนำว่าลูกค้าของตนยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงด้านในบ้าง คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนให้ท่านที่สนใจนำไปศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับกิจการของท่าน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:24:55
 1447
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์