• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี

ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี

ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี

            สภาวิชาชีพบัญชีได้มอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยเรื่อง “ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี” จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์และเอกสารที่สำคัญ รวมถึงการสำรวจความพร้อมของนักบัญชีไทย ผลการวิจัยสามารถอ่านได้จากรายงานฉบับเต็ม สำหรับท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 17:54:44
 1981
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์