ขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานของ IFAC

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานของ IFAC

  IFAC (International federation of Accountants) เปิดรับสมัครอาสาสมัคร 26 ท่านเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานในคณะต่างๆดังต่อไปนี้

 • International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)จำนวน 7 ท่าน
 • International Accounting Education Standards Board (IAESB)  จำนวน 7 ท่าน
 • International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) จำนวน 7 ท่าน
 • International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) จำนวน 5 ท่าน 

  คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นสมาชิกกับสภาวิชาชีพบัญชี (ในฐานะสมาชิกกับ IFAC)
 • มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับด้านที่ต้องการสมัครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

  ลักษณะการทำงาน
 • เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง/ปี
 • มีเวลาในการทำงานให้กับคณะกรรมการ อย่างน้อย 300-850 ชั่วโมง ต่อปี (ขึ้นอยู่กับภาระงานของคณะกรรมการแต่ละชุด)


        สำหรับท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย Click 
ท่านสมาชิกที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผ่านระบบได้ที่ Nominations Database ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ทั้งนี้การเข้าระบบเพื่อส่งใบสมัคร ท่านจะต้องดำเนินการลงทะเบียนกับ IFAC ก่อน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

โพสต์เมื่อ :
21 พ.ย. 2560 9:08:31
 2047
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์