หนังสือแสดงความคิดเห็น (Comment Letter)

หนังสือแสดงความคิดเห็น (Comment Letter)

        สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชีจะมีการจัดทำหนังสือแสดงความคิดเห็น (Comment Letter) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว ตอบกลับไปยังคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ (IAASB) ซึ่งหนังสือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ International Federation of Accountants (IFAC) ทั้งนี้ หนังสือแสดงความคิดเห็นของสภาวิชาชีพบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2563 (2020)
Comment on exposure draft : proposed ISA 600 (Revised), Special Considerations - Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปี 2562 (2019)
Comment on exposure draft: Proposed International Standard on Related Services 4400 (revised) – Agreed-Upon Procedures Engagements ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปี 2560 (2017)
Discussion Paper, Exploring the Demand for Agreed-Upon Procedures Engagements and Other Services, and the Implications for the IAASB’s International Standards ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปี 2556 (2013)
Reporting on Audited Financial Statements: Proposed New and Revised International Standards on Auditing ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปี 2555 (2012)
Improving the Auditor’s Report ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โพสต์เมื่อ :
2 ธ.ค. 2563 11:19:37
 8814
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์