สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ กลุ่มรหัส 800 รวม 3 ฉบับ

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ กลุ่มรหัส 800 รวม 3 ฉบับ

        สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชี กลุ่มรหัส 800 (ปรับปรุง) รวม 3 ฉบับ ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ ดังนี้

        การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ ปรับปรุงแนวทางการนำเสนอรายงานตามแนวทางของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โพสต์เมื่อ :
17 เม.ย. 2561 10:06:05
 2185
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์