การประชุม ASEAN Federation Of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 126

การประชุม ASEAN Federation Of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 126

            เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ ASEAN Federation of Accountants (AFA) โดยนางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมการประชุม  AFA Council Meeting ครั้งที่ 126 ณ ประเทศกัมพูชา การประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาให้การสนับสนุนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (The ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee : ACPACC) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับประสานงานระหว่าง AFA และ ACPACC นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 127 ที่จะจัดร่วมกับการประชุม World Congress of Accountant 2018 ณ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ AFA จะได้ประชาสัมพันธ์ให้นักบัญชีทั่วโลกได้รู้จักกับองค์กร และจะช่วยส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนที่มีนักบัญชีที่มีความพร้อมในการให้บริการและสนับสนุนการลงทุน

โพสต์เมื่อ :
24 พ.ค. 2561 15:21:37
 3435
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์