สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดสัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)

สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดสัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)

            เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี จัดงานสัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 4) ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
            โดยการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ประเด็นสำคัญที่เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย เตรียมความพร้อมให้กับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และร่วมทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับข้อมูลทางการเงิน จากการใช้ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
            การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 181 คน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา ผู้จัดการอาวุโส แผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

โพสต์เมื่อ :
28 มิ.ย. 2561 13:51:19
 2405
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์