เกษตรศาสตร์คว้าแชมป์การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2561

เกษตรศาสตร์คว้าแชมป์การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2561          วันที่ 1 กันยายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชี จัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีทีมที่ส่งกรณีศึกษาจำนวนทั้งหมด 84 ทีมและผ่านรอบคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 15 ทีม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษาจากบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับการแข่งขันกรณีศึกษาในครั้งนี้
          ผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Dreamteam จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม Adroit Consulting จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม อารีโนมามาโน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีม The Power of the Harmony จากมหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ ทีม Five5 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ผู้ชนะการแข่งขันทั้ง 15 ทีม จะได้รับเหรียญรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 5 ทีม จะได้รับเหรียญรางวัลพร้อมโล่รางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี และเงินรางวัล ทั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ทุกท่าน และขอขอบคุณน้อง ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทุกทีม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันในครั้งต่อไปจะได้รับการสนับสนุนอันดีเช่นนี้

โพสต์เมื่อ :
1 ก.ย. 2561 18:12:14
 2052
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์