สภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Association of Chartered Certified Accountants

สภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Association of Chartered Certified Accountants

            เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล กรรมการในคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ และดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา นักวิชาการอาวุโส ให้การต้อนรับ คุณ Lauren Peng หัวหน้าของกลุ่มเอเชียใหม่ และ คุณ Yvonne Lim ผู้จัดการของกลุ่มเอเชียใหม่ จาก Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพทางด้านบัญชีจากประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับนักบัญชีของไทยและประเทศในกลุ่มทวีปเอเชีย รวมทั้งการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในความร่วมมือกันในอนาคตเกี่ยวกับการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และเทรนด์ของเทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำบัญชี  

โพสต์เมื่อ :
1 ต.ค. 2561 13:46:52
 4371
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์