การประชุม World Standard-setters Conference 2018

การประชุม World Standard-setters Conference 2018

            หน่วยงานกำหนดมาตรฐานการบัญชีทั่วโลกจากหลายประเทศจำนวนกว่า 60 ประเทศได้เข้าร่วมการประชุม World Standard-setters Conference 2018 ที่จัดขึ้นในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2561 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งในการประชุมปีนี้มีการสรุปถึงภาพรวมกิจกรรมและความคืบหน้าการดำเนินงานล่าสุดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ตลอดจนมีการนำเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework for Financial Reporting) ซึ่งมีการอภิปรายเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของ IASB ทั้งในรูปแบบ Panel discussion และ Breakout session
            สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ IFRS Foundation นำโดย ผศ.วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และนางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม World Standard-setters Conference 2018 ในครั้งนี้ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานกำหนดมาตรฐานการบัญชีทั่วโลก

โพสต์เมื่อ :
3 ต.ค. 2561 17:23:10
 3170
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์