สัญญาเช่า : สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่า : สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสัญญาเช่าการเงิน

Q:

            บริษัท leasing มาเสนอให้เช่าซื้อรถตู้แบบ Financial Leasing 3 ปี รถมีอายุ 5 ปีตามระเบียบกรมสรรพากร ระบุราคา ณ สิ้นปีที่ 3 เหลือ 25% ของราคาเต็ม

            ปีที่ 1-3 ในทางภาษีให้บวกกลับค่าเสื่อมราคา และหักค่าใช้จ่ายได้ 36,000 บาท จำนวน 36 งวด

            คำถาม

            ราคา ณ สิ้นปีที่ 3 สามารถนำราคาประเมินที่เหลือ 25% มาตัดค่าเสื่อมราคาในปีที่ 4-5 เต็มจำนวนได้ใช่หรือไม่ และเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่

(คำถามเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561)

A:

            ในการจัดทำรายงานทางการเงินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า กิจการต้องจัดทำตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า ในกรณีที่กิจการเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า ในกรณีที่กิจการเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

            ในประเด็นที่ท่านถามเกี่ยวกับสัญญาเช่าในทางภาษี ขอให้ท่านสอบถามไปยังกรมสรรพากร หรือท่านสามารถหาข้อหารือในเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ ยกตัวอย่างข้อหารือในเรื่องนี้ เช่น ข้อหารือเลขที่ กค 0702/1299 ตามลิงค์ที่แนบมานี้ http://www.rd.go.th/publish/38098.0.html

            ทั้งนี้ขอให้ท่านศึกษาและปฏิบัติตามประมวลรัษฏากร และสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น หรือหาข้อหารือเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

โพสต์เมื่อ :
11 ธ.ค. 2561 11:23:33
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
16 ก.ค. 2567 15:30:19
โดย :
 7016
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์