หมวด ทะเบียน

หมวด ทะเบียน

10 รายการ
ให้ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็นและหลักฐานประกอบการพิจารณาภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง โดยสามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือเคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชีฯ...
3565 ผู้เข้าชม
ผู้ฝึกหัดงานทุกท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคงสถานสมาชิกตลอดระยะเวลา มิฉะนั้น ให้ถือว่าคำขอฝึกหัดงานสิ้นสุดลง
5875 ผู้เข้าชม
ปัจจุบันระบบ Online ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ประกอบด้วยหลายส่วน อ่านเพิ่มเติม
2981 ผู้เข้าชม
Website สภาวิชาชีพบัญชีฯ www.tfac.or.th โดย log in ผ่านบริการออนไลน์ ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบออนไลน์ กรุณาเลือกลงทะเบียนใหม่ และทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้ง เพื่อเข้าสู่การใช้งาน...
8094 ผู้เข้าชม
เพื่อความสะดวกของสมาชิก...
6082 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์