• หน้าแรก

  • หมวด ทะเบียน

  • ผู้ฝึกหัดงานที่ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชีครบถ้วนแล้วต้องสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือไม่

ผู้ฝึกหัดงานที่ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชีครบถ้วนแล้วต้องสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือไม่

  • หน้าแรก

  • หมวด ทะเบียน

  • ผู้ฝึกหัดงานที่ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชีครบถ้วนแล้วต้องสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือไม่

ผู้ฝึกหัดงานที่ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชีครบถ้วนแล้วต้องสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือไม่

Q:

ผู้ฝึกหัดงานที่ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชีครบถ้วนแล้วต้องสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือไม่

A:

ผู้ฝึกหัดงานทุกท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคงสถานสมาชิกตลอดระยะเวลา มิฉะนั้น ให้ถือว่าคำขอฝึกหัดงานสิ้นสุดลง (Click)

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 9:15:29
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
16 ก.ค. 2567 13:42:43
โดย :
 5918
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์