การประชุม ASEAN Federation of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 128 ที่ประเทศอินโดนีเซีย

การประชุม ASEAN Federation of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 128 ที่ประเทศอินโดนีเซีย

           

            เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพของประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของ ASEAN Federation of Accountants (AFA) นำโดยนางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี และ ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะอนุกรรมด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมการประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 128 ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยในการประชุมได้มีการพิจารณา AFA Strategic Plan 2019 - 2023 ซึ่งจะเป็นแผนงานที่ AFA ประสงค์จะยกระดับการประกอบวิชาชีพบัญชีในภูมิภาคอาเซียนไปสู่ระดับสากลและให้ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพบัญชีต่างๆในระดับสากลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และส่งเสริมนักธุรกิจให้เศรษฐกิจของภูมิภาคมีความมั่นคงและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

            ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมงานสัมมนา IAI – AFA – IAESB International Conference 2019 ที่ Bali Nusa Dua Convention Centre ระหว่างวันที่ 11 – 12 เมษายน 2562 ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Competencies for the future: Professionalism of accountants in the disruption era โดยมีใจความที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพิ่มทักษะในการสื่อสารและการทำงานที่เกี่ยวข้องในยุคดิจิตอล

โพสต์เมื่อ :
17 เม.ย. 2562 11:10:46
 2962
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์