สภาวิชาชีพบัญชี จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี One Day Trip ครั้งที่ 4 “สิงหาพาแม่(หญิง) เที่ยวอยุธยา

สภาวิชาชีพบัญชี จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี One Day Trip ครั้งที่ 4 “สิงหาพาแม่(หญิง) เที่ยวอยุธยา            เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สภาวิชาชีพบัญชี จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี One Day Trip ครั้งที่ 4 “สิงหาพาแม่(หญิง) เที่ยวอยุธยา โดยในปีนี้สภาวิชาชีพบัญชีพาสมาชิกร่วมเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม สถานที่ขึ้นชื่อ พร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และล่องเรือชมวิถีชีวิต สิ่งปลูกสร้าง โบราณสถาน สองฟากฝั่งแม่น้ำรอบเกาะอยุธยา โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการมาบรรยายตลอดการเยี่ยมชมในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้นำคณะพาเยี่ยมชม ณ ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล ชมสายการผลิตตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงการจัดเก็บคลังสินค้าของ ICHITAN GREEN FACTORY ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด Greenovation  พร้อมกับการเรียนรู้การสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

          กิจกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกได้พาคนพิเศษร่วมเดินทางท่องเที่ยว และเป็นการนำคณะสมาชิกเข้าเรียนรู้ทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยว และการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดต่อไปได้ สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณวิทยากรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้ายี่ยมชมในครั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามการจัดกิจกรรมเช่นนี้ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป

โพสต์เมื่อ :
19 ส.ค. 2562 14:24:57
 2069
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์