เริ่มแล้ว สภาวิชาชีพบัญชี เปิดการอบรมสัมมนา CFO in Practice รุ่นที่ 9

เริ่มแล้ว สภาวิชาชีพบัญชี เปิดการอบรมสัมมนา CFO in Practice รุ่นที่ 9

        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี เปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร CFO in Practice Certification Program โดยครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 4 ตุลาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ เจนธนากุล อุปนายกคนที่สอง และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร มากล่าวเปิดการอบรมสัมมนา หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาชีพด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงหลักการเทคนิคและความรู้ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในบทบาทผู้บริหารด้านการเงิน ผ่านการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสายงานและธุรกิจ อาทิเช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การวางกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อปรับตัวและก้าวเข้าสู่ยุค Digital 4.0 รวมถึงแนวคิดด้านตลาดเงินและตลาดทุน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมี CEO, CFO, ผู้บริหารด้านบัญชีการเงินของบริษัททั่วไป, เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารในสายงานบัญชีการเงิน ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมในหลักสูตรนี้กว่า 40 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ

โพสต์เมื่อ :
27 ส.ค. 2562 9:55:38
 4510
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์