เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก (เคาน์เตอร์)

เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก (เคาน์เตอร์)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - จบการศึกษาปริญญาตรี   สาขาการจัดการ  บริหาร  อื่นๆ ฯลฯ
      - อายุไม่เกิน  35 ปี   ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
      - สามารถใช้ COMPUTER และโปรแกรม MS Officeได้
      - สามารถทำงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ได้ รวมถึงการทำงานล่วงเวลาได้ตามความเหมาะสม
      - มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น  เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
      - มีใจรักงานบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
      - ขยัน อดทน และสามารถปรับตัวได้
      - มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานภายใต้ความกดดันได้     
      - มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
      - มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รับฟัง จับประเด็น พูดจาชัดเจน นุ่มนวลน่าฟัง
     

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก

ลำดับ รายละเอียดงาน
1 ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ และหรือ บริการทางโทรศัพท์
2 ร่างหรือเขียนบันทึกที่เกี่ยวข้องของส่วนงาน
3 จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และสามารสืบค้นข้อมูลได้ง่าย
4 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และหรือส่วนงานอื่นๆ
5 จัดทำวาระการประชุม จดบันทึกการประชุม สรุปบันทึกการประชุม
6 เป็นพิธีกรงานอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของส่วนงาน


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
16 ก.ย. 2562 15:15:33
 2312
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์