สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS 14 TFRIC 2 TFRIC 6 และ TSIC 7

สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS 14 TFRIC 2 TFRIC 6 และ TSIC 7


วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

  • เอกสารประชาสัมพันธ์ Click
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click 
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click 
  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน Click 

หมายเหตุ
  • ไม่มีเอกสารแจก รบกวน Download เอกสารประกอบการสัมมนามาด้วย
  • สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ 2.5 ชั่วโมง (สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
  • ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th ตั้งแต่วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

โพสต์เมื่อ :
28 ม.ค. 2563 11:10:48
 2129
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์