สัมมนา “SEC FinTech for SMEs and Startup

สัมมนา “SEC FinTech for SMEs and Startup

            เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการ เข้าร่วมงานสัมมนา “SEC FinTech for SMEs and Startup : Innovation for Financial Inclusion” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ โดยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงนโยบายและการสนับสนุนของทางการ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุน การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจ (business matching) เพื่อให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาตลาดทุนไทย

            นอกจากนี้ มีการจัดแสดงบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพรวม 27 บูธ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือบูธของสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้มีการนำเสนอApplication SME สบายใจ ซึ่งเป็นApplication การจัดทำบัญชีอย่างง่ายบนมือถือ ที่สามารถเป็นตัวช่วยให้แก่ผู้ประกอบการ SME นำไปใช้ในการทำบัญชีของธุรกิจได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

โพสต์เมื่อ :
28 ก.พ. 2563 15:07:08
 1757
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์