IAASB เชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ISA 600 (Revised) ฉบับร่าง ผ่านเว็บไซต์

IAASB เชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ISA 600 (Revised) ฉบับร่าง ผ่านเว็บไซต์            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 IAASB ได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น” และเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และมีแผนจะเผยแพร่มาตรฐานฉบับปรับปรุงในเดือนกันยายน 2564
            ทั้งนี้ IAASB ได้จัดสัมมนาทางเว็บไซต์ (webinar) เกี่ยวกับร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง) เนื้อหาของการสัมมนาจะอธิบายถึงที่มาของการปรับปรุงมาตรฐานและการแก้ไขที่สำคัญๆ ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง) โดยการสัมมนาจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 – 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทยโดยประมาณ (Thursday, June 11, 2020 from 8:00 am EDT) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/3eqomxp
โพสต์เมื่อ :
28 พ.ค. 2563 11:45:15
 1919
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์