แหล่งรวบรวมข่าวสารการเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี 2563

แหล่งรวบรวมข่าวสารการเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี 2563เรื่อง วันที่ประกาศ

ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รวมข้อมูลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2563 Click

3 ส.ค. 2563

กำหนดการวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง Click

29 ก.ค. 2563

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 4/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2563  Click

22 ก.ค. 2563

คณะกรรมการจรรยาบรรณได้มีประกาศกำหนดให้
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เป็นวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง ห้องภิรัชต์ Hall 1-3 (ชั้น 2) ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC เขตบางนา อ่านประกาศสถานที่เลือกตั้ง Click
อ่านประกาศกำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง Click

25 มิ.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง
7 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเลือกตั้ง
สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2563
27 มี.ค. 2563
ประกาศศคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับที่ 1/2563
เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี
16 มี.ค. 2563

โพสต์เมื่อ :
1 ส.ค. 2563 14:30:44
 13205
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์