ประกาศ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ของดเว้นการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2564 “Thailand Accounting Challenge 2021”

ประกาศ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ของดเว้นการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2564 “Thailand Accounting Challenge 2021”


            สภาวิชาชีพบัญชีฯ ของดเว้นการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2564 “Thailand Accounting Challenge 2021” เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

            จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และพบกับกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกครั้งในปี 2565 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โพสต์เมื่อ :
8 ต.ค. 2563 9:40:42
 463
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์