สภาวิชาชีพบัญชี จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี One Day Trip ครั้งที่ 5 “ล่องเรือชมวัด..ท่องโลกแห่งการเงิน”

สภาวิชาชีพบัญชี จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี One Day Trip ครั้งที่ 5 “ล่องเรือชมวัด..ท่องโลกแห่งการเงิน”

            เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สภาวิชาชีพบัญชี จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี One Day Trip ครั้งที่ 5 “ล่องเรือชมวัด..ท่องโลกแห่งการเงิน” โดยในปีนี้สภาวิชาชีพบัญชีพาสมาชิกล่องเรือชมสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้นำคณะเข้าชมมิวเซียมสยาม และเข้าชมความสวยงามของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) โดยทุกสถานที่มีวิทยากรให้ความรู้ และนำชมในสถานที่ต่าง ๆ
            กิจกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกได้พาคนพิเศษร่วมเดินทางท่องเที่ยว และเป็นการนำคณะสมาชิกเข้าเรียนรู้ทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดต่อไปได้ สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณวิทยากรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้ายี่ยมชมในครั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามการจัดกิจกรรมเช่นนี้ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป

โพสต์เมื่อ :
12 ต.ค. 2563 12:02:04
 1255
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์