• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าแสดงความยินดีแก่นายกสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2563-2566 พร้อมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าแสดงความยินดีแก่นายกสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2563-2566 พร้อมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าแสดงความยินดีแก่นายกสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2563-2566 พร้อมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าแสดงความยินดีแก่นายกสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2563-2566 พร้อมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

            วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะ เข้าแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่นายวรวิทย์ เจนธนากุล ในโอกาสได้รับการดำรงตำแหน่งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ ที่ได้รับตำแหน่งในวาระปี 2563-2566 จากนั้นได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. และสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อผลักดันความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
15 ต.ค. 2563 12:02:11
 382
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์