คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2563-2566 ร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2563-2566 ร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี

            เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2563-2566 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมี ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ อุปนายกคนที่ 1 และประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ผ่านวิธีการ Objective and Key Results ในการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัววัดผลแผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไร สภาวิชาชีพบัญชีจะประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบต่อไป

โพสต์เมื่อ :
15 ต.ค. 2563 13:23:10
 426
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์