สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งข่าวให้สมาชิกทุกท่านเพื่อทราบเรื่อง วันหยุดทำการของสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งข่าวให้สมาชิกทุกท่านเพื่อทราบเรื่อง วันหยุดทำการของสภาวิชาชีพบัญชี


            สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งข่าวให้สมาชิกทุกท่านเพื่อทราบเรื่อง วันหยุดทำการของสภา ดังนี้

           ตามมติ ครม.ที่กำหนดให้วันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน และวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ และเปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยจากวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม เปลี่ยนเป็นหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมแทน เพื่อให้มีวันหยุดยาว วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 นั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ

            ดังนั้นแล้ว ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน และ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สภาวิชาชีพบัญชียังคงเปิดทำการตามปกติ และจะปิดทำการใน วันที่ 10-11 ธันวาคม 2563
โพสต์เมื่อ :
18 พ.ย. 2563 13:08:27
 234
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์