สภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมงานเปิด ACT FORUM’20 Design + Built

สภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมงานเปิด ACT FORUM’20 Design + Built
            เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้มอบหมายผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีได้แก่นางสาวสุภาณี ศรีสถิตวัตรผู้ช่วยเลขาธิการและนางสาวพัชรินทร์ รักษรเงิน ผู้ช่วยเลขาธิการ พร้อมทั้งสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ACT FORUM’20 Design + Built ณ ลานกิจกรรมพื้นที่สภาสถาปนิก (FORUM C) ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีพลอากาศตรี หม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ภายในงานเป็นการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียงระดับโลก และยังเป็นพื้นที่ให้สถาปนิกอาสา นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ และปิดท้ายพิธีเปิดงานด้วยปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สถาปนิกกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2564” โดยนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โพสต์เมื่อ :
19 พ.ย. 2563 14:57:06
 128
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์