ย้ำเตือน สัปดาห์สุดท้ายของปี 2563

ย้ำเตือน สัปดาห์สุดท้ายของปี 2563


เรียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  1. ชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีประจำปี
  2. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  3. ยื่นชั่วโมง CPD ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น


เฉพาะปี 2563

  • สามารถใช้ชั่วโมงแบบที่ไม่เป็นทางการ 1.5 ชั่วโมงมาทดแทนแบบที่เป็นทางการได้ 1 ชั่วโมง
  • สามารถย้ายชั่วโมงแบบที่เป็นทางการที่ยังไม่ได้นับเป็นชั่วโมง CPD ในปี 2563 ไปนับเป็นชั่วโมง CPD ประจำปี 2564 ได้โดยนับได้ตามชั่วโมงการเข้าอบรมจริงของหลักสูตรนั้น ๆ


ข้อระวังก่อนคลิกประสงค์ยื่น CPD ประจำปี 2564
            ขอให้ตรวจสอบชั่วโมง cpd ประจำปี 2563 ให้ครบถ้วนก่อน และต้องยื่นหลักสูตรเข้าระบบและคลิกประสงค์ยื่น cpd ปี 2564 ภายใน 31 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น

ผู้ทำบัญชี

  1. ชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีก่อนหมดอายุสมาชิก
  2. ต้องเก็บชั่วโมง CPD ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2563 ซึ่งต้องมีชั่วโมง CPD จำนวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงและยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ภายในวันที่ 30 มกราคม 2564
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี ท่านสามารถยื่นชั่วโมง CPD ได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนา หากระบบแจ้งสถานะ“รอหน่วยงานยื่นรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา” สถานะดังกล่าวอาจอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานผู้จัดการอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในการตรวจสอบและอนุมัติรายชื่อของท่านตามลำดับ
            สามารถดำเนินการที่ช่องทางบริการออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี เว็บไซต์ : www.tfac.or.th เลือกเมนู Online Service หัวข้อ “ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี” https://eservice.tfac.or.th/fap_registration/login สำหรับต่ออายุสมาชิกหรือใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ หัวข้อ“แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD”สำหรับแจ้งยื่นชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทั้งสถานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ทำบัญชี
โพสต์เมื่อ :
24 ธ.ค. 2563 13:07:27
 2286
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์