สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมภายใน “เตรียมพร้อม TFAC สู่ PDPA อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมภายใน “เตรียมพร้อม TFAC สู่ PDPA อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมภายในให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี ในหัวข้อ “ เตรียมพร้อม TFAC สู่ PDPA อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสภาวิชาชีพบัญชีทันต่อกับการบังคับใช้ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564” และเพื่อให้บุคลากรสภาวิชาชีพบัญชีนำทักษะและแนวทางที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย กรรมการด้านประชาสัมพันธ์ และนายบวร แสงสาคร ผู้จัดการส่วนกฎหมาย เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจ แชร์ประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้ซักถามได้อย่างเต็มที่

โพสต์เมื่อ :
22 ก.พ. 2564 10:08:02
 228
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์