ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับ "ประเด็น อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมาย Transfer Pricing"

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับ "ประเด็น อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมาย Transfer Pricing"


            สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เจ้าของกิจการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับ "ประเด็น อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมาย Transfer Pricing" เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการเสนอความคิดเห็นต่อกรมสรรพากร ทั้งนี้ สามารถให้ความเห็นได้ตั้งแต่วันที่นี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือแสดงความเห็นค่ะ

            ร่วมมือแสดงความเห็นได้ที่ >>> http://bit.ly/3kf6867

โพสต์เมื่อ :
23 ก.พ. 2564 11:55:18
 861
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์