• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • กลับมาอีกครั้ง..การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Thailand Accounting Case Competition 2021 เพื่อชิงโล่และเงินรางวัลจากสภาวิชาชีพบัญชี

กลับมาอีกครั้ง..การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Thailand Accounting Case Competition 2021 เพื่อชิงโล่และเงินรางวัลจากสภาวิชาชีพบัญชี

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • กลับมาอีกครั้ง..การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Thailand Accounting Case Competition 2021 เพื่อชิงโล่และเงินรางวัลจากสภาวิชาชีพบัญชี

กลับมาอีกครั้ง..การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Thailand Accounting Case Competition 2021 เพื่อชิงโล่และเงินรางวัลจากสภาวิชาชีพบัญชีคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย..
 • เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเดียวกันทีมละ 5 คน โดยแต่ละทีมต้องประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี อย่างน้อย 3 คนโดยไม่จำกัดจำนวนทีมในแต่ละสถาบัน ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขัน ต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษา และอายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

            การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจถึงปัญหาการบริหารองค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นจริงและฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาชีพ และการสื่อสาร เชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการทำงานเป็นทีม
            วันจัดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศ: โล่รางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1: โล่รางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2: โล่รางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3: โล่รางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4: โล่รางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
            สมาชิกของทีมที่เข้ารอบทั้ง 15 ทีมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (สภาฯ จะจัดส่งเป็น File ข้อมูลให้)และเหรียญรางวัล (เหรียญเงิน)
            เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ภายในเวลา 23.59 น.) สมัครผ่านระบบ Online เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ Click

โพสต์เมื่อ :
1 มี.ค. 2564 11:48:30
 453
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์