Newsletter ฉบับที่ 98

Newsletter ฉบับที่ 98

Newsletter ฉบับที่ 98 (ประจำเดือนเมษายน - กรกฎาคม)

สวัสดีพี่ ๆ สมาชิกทุกท่านครับ


            เป็นครั้งแรกสำหรับผม “น้องคิด” Mascot ของสภาวิชาชีพบัญชี ที่ได้มีโอกาสเขียนเปิดเล่มเพื่อทักทายท่านสมาชิก ขอฝากเนื้อฝากตัวนักบัญชีมือใหม่ไฟแรง ในบทบาทล่าสุดในฐานะนักเขียน ด้วยนะครับ

            สำหรับ TFAC Newsletter ฉบับนี้เป็นการปรับปรุงรูปแบบและความถี่ในการออกแบบใหม่ เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการนำเสนอให้กับท่านสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง Agile Accounting ซึ่งพวกเรานักบัญชีต้องมีความคล่องแคล่วว่องไวเพื่อเตรียมปรับตัวต่อสภาวะการทำงานและความต้องการทางธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ โดย Highlight Topics ใน Newsletter ฉบับนี้ที่สะท้อนภาพความต้องการ Agile Accounting ในยุคปัจจุบัน ประกอบไปด้วย

☑️ Soft Skills ที่นักบัญชีในอนาคตต้องมี
☑️ นักบัญชีที่รู้ภาษีคือเพื่อนคู่คิด
☑️ รู้เท่าทันตัววัดผลการดำเนินงานยุค COVID-19
☑️ การวางระบบบัญชีตามหลักการ Agile
☑️ ผลกระทบจากกฎหมาย e-services
☑️ คอร์บัญชี 3 “บัญชีสร้างพื้นฐาน การทำงานต้องมี Agility”

            นอกจากนี้ พี่ ๆ ทีมงานของสภาวิชาชีพบัญชีทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชีแก่สมาชิกทุกท่าน โดยได้มีการจัดทำ Survey อย่างต่อเนื่องเพื่อนำ Feedback ของท่านสมาชิกมาปรับปรุงการทำงาน โดยล่าสุดได้มีการจัดทำแบบสำรวจ “ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (www.tfac.or.th)” ซึ่งมีพี่ ๆ ให้ความสนใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเว็บไซต์มากมาย ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ทั้งนี้ในเดือนเมษายน ทางสภาวิชาชีพบัญชีเองยังได้เปิดใช้งานเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลด้านมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีแล้วโดนท่านสมาชิกสามารถเข้า www.tfac.or.th เพื่อดูรายละเอียดได้เลยครับ

            นอกจากนี้ในเดือนเมษายน จะมีการออกแบบสำรวจ TFAC Election Survey หรือ แบบสำรวจความคิดเห็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่มีต่อรูปแบบ กระบวนการ และข้อกำหนดการเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นการขอความเห็นจากพี่ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักและส่งผลต่อการเลือกตั้ง มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการเลือกตั้งของสภาวิชาชีพบัญชีในอนาคต ขอฝากพี่ ๆ ติดตามและร่วมกันทำแบบสำรวจด้วยนะครับ

            สุดท้ายนี้ หากมีข้อแนะนำในการทำงานสภาวิชาชีพบัญชี สามารถแจ้งให้น้องคิดและทีมงานรับทราบ ผ่านช่องทาง pr@tfac.or.th ได้เลยนะครับ พบกันใหม่ในฉบับหน้ากับ TFAC Newsletter ครับอ่าน TFAC Newsletter ฉบับที่ 98
โพสต์เมื่อ :
29 มี.ค. 2564 15:04:47
 10829
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์