แจ้งวันหยุดทำการของสภาวิชาชีพบัญชี เป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน และวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

แจ้งวันหยุดทำการของสภาวิชาชีพบัญชี เป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน และวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564


            ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้ประกาศเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน และวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ
            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสภาวิชาชีพบัญชี เป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน และวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศดังกล่าว
โพสต์เมื่อ :
7 เม.ย. 2564 15:47:14
 271
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์