• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดให้บริการของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดให้บริการของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดให้บริการของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดให้บริการของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19


            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดการให้บริการสมาชิก ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี เป็นเวลา 10.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 - วันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อของเจ้าหน้าที่สำหรับการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำให้สมาชิกใช้บริการระบบออนไลน์ ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือติดต่อสภาวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทาง Live Chat ในหน้าเว็บไซต์ www.tfac.or.th หรือ Email : Tfac@Tfac.or.th สำหรับท่านสมาชิกที่มีเรื่องติดต่อเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนงาน ดังนี้
 • ส่วนบริการสมาชิก 063 9029676
 • ส่วนงานอบรม 095 205 2071, 095 205 2072, 086 307 1955, 086 307 1966
 • ส่วนทะเบียน 086 326 7410 ,099 624 1484, 086 307 1977, 081 854 4554
 • ส่วนกำกับดูแลหน่วยงานอบรม 095 716 3926
 • ส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี 086 326 7402
 • ส่วนงานการเงิน 086 395 0957
 • สำนักงานคณะกรรมจรรยาบรรณ 086 307 2011, 086 326 7401
 • ส่วนอำนวยการ 091 128 4410

            จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สภาวิชาชีพบัญชีขออภัยในความไม่สะดวก
โพสต์เมื่อ :
16 เม.ย. 2564 13:48:12
 448
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์