ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม “ความสนใจการใช้ Automate Lead sheet”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม “ความสนใจการใช้ Automate Lead sheet”

         
            ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่เข้าร่วมแสดงความเห็นและประสงค์ร่วมลุ้นรางวัล จากการตอบแบบสอบถาม “ความสนใจการใช้ Automate Lead sheet” มีดังนี้

 1. คุณปริญญา แตมสำราญ
 2. คุณพจนา วงศ์อร่าม
 3. คุณพิชญา สนสอาดจิต
 4. คุณวิเชียร ภู่พัทธยากร
 5. คุณศดานันท์ ภู่จรรยาพร
 6. คุณศรีชา ทองเทพ
 7. คุณศาศวัต มาศสุพงศ์
 8. คุณสกลกิจ วัฒนวารุณ
 9. คุณสวัสดิ์ หากิน
 10. คุณสาธิดา ประยูรพฤกษ์


            ทั้งนี้ ขอให้ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านยืนยันสิทธิ์ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มาได้ที่อีเมล auditing@tfac.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564 และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์
            สภาวิชาชีพบัญชี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมตอบแบบสอบถาม และจะนำความเห็นของทุกท่านไปพัฒนา Automate Lead sheet ต่อไป

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • หากผู้โชคดีที่ได้รางวัล ไม่มายืนยันสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบ หรือประเภทของรางวัล
โพสต์เมื่อ :
5 ก.ค. 2564 16:35:48
 412
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์