การเปิดโครงการ Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 23 และการเสวนาพิเศษ “CFO as a Business Partner to CEO”

การเปิดโครงการ Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 23 และการเสวนาพิเศษ “CFO as a Business Partner to CEO”            เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้ติดตามแนวคิด และประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินและการบัญชี ในเส้นทางของวิชาชีพบัญชี : Accounting & Finance Career Path ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของ CFO และ คู่คิดของ CEO ผู้บริหารสำคัญขององค์กร

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
  • 8.30 น. - 9.00 น. กล่าวเปิดโครงการ โดยนายกสภาวิชาชีพบัญชี คุณวรวิทย์ เจนธนากุล
  • 9.00 น. - 10.00 น. การเสวนา " CFO as a Business Partner to CEO" โดย
คุณภัทรลดา สง่าแสง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

คุณจรีพร จารุกรสกุล
ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

            นับเป็นครั้งแรก ที่ท่านจะได้เข้าร่วมในบรรยากาศของโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนานมากกว่าสิบปี และได้รับผลสำเร็จมาอย่างดีในทุกรุ่นที่ผ่านมา ทางช่องทาง Fb Live

Click ที่นี่!! https://fb.me/e/2xCyTo4S0  เพื่อไม่ไห้พลาดกิจกรรมนี้
โพสต์เมื่อ :
16 ก.ย. 2564 18:24:57
 694
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์