ขอเชิญรับฟัง การเสวนาเรื่อง “จรรยาบรรณที่เปลี่ยนไป (อีกแล้ว)”(ร่าง) คู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....

ขอเชิญรับฟัง การเสวนาเรื่อง “จรรยาบรรณที่เปลี่ยนไป (อีกแล้ว)”(ร่าง) คู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....


          ขอเชิญรับฟัง การเสวนาเรื่อง “จรรยาบรรณที่เปลี่ยนไป (อีกแล้ว)”(ร่าง) คู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... คลิกเข้าร่วมรับชมที่นี่ Click ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผู้ร่วมเสวนา
 • นางปราณี ภาษีผล
  - ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ และประสบการณ์ในการกำกับดูแลวิชาชีพบัญชี กระทรวงพาณิชย์
 • นาย ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
  - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ
 • ผ.ศ.ปิยวรรณ แก้วจันทร์
  - อนุกรรมการคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ
  - หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ
  - อนุกรรมการคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ

            สภาฯ พร้อมปรับตัวไปกับท่านสมาชิกกับการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์

            สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังไม่ว่าจะดูสดหรือดูย้อนหลังสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ดังนี้

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการ ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
 • ผู้ทำบัญชี สามารถนับชั่วโมง CPD กิจกรรมอื่น (ตามมาตรการช่วยเหลือด้านชั่วโมง CPD ช่วงสถานการณ์ Covid-19 จากประกาศผ่อนปรนล่าสุด ที่ 24/2564 Click ) ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

  **โดยไม่ต้องลงทะเบียน** ทั้งนี้ หลังจากรับชมแล้ว ขอให้ท่านจดบันทึกรายละเอียดการรับชม จากนั้นให้รอยื่นชั่วโมงในระบบ CPD Online ซึ่งจะเปิดในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (สำหรับผู้ทำบัญชี)หมายเหตุ ระบบ CPD online จะคำนวณชั่วโมงให้อัตโนมัติตามอัตราชั่วโมงการรับฟังจำนวน 1.5 ชั่วโมงสามารถทดแทนได้ เท่ากับ 1 ชั่วโมง

 • เอกสารประกอบการเสวนา Click 

 

               

โพสต์เมื่อ :
20 ก.ย. 2564 21:57:13
 5526
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์