ประกาศผลการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Thailand Accounting Case Competition 2021

ประกาศผลการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Thailand Accounting Case Competition 2021         

            เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Thailand Accounting Case Competition 2021 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 และผ่านระบบออนไลน์ MS Teams
            สำหรับผู้ชนะการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Thailand Accounting Case Competition 2021 ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ ทีม Maha Mongkol มหาวิทยาลัยรังสิต
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม FamTP consulting มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม Midnight rendezvous มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทีม The Genesis จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ทีม The Rookies มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
            สภาวิชาชีพบัญชีขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ แล้วพบกันใหม่ปีหน้า
โพสต์เมื่อ :
8 ก.ย. 2564 10:10:48
 3183
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์