อัปเดต -โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ Professional Accountant Certificate (PAC)

อัปเดต -โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ Professional Accountant Certificate (PAC)           
            สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำลังมองหาโอกาสของตนเองจาก "นักบัญชี" "ผู้ทำบัญชี" รวมถึง "ผู้ที่จบการศึกษาด้านการบัญชี" มาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) กับสภาวิชาชีพบัญชีได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานในต่างประเทศได้ต่อไป
            โดยขอนำเสนอ "โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ Professional Accountant Certificate (PAC)"โครงการที่จะเป็นเป็นเวทีให้ท่านได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง โครงการที่จัดให้มีใบรับรองเพื่อแสดงขีดความสามารถของนักบัญชีไทยสู่สากล

  • เนื้อหาและขอบเขตในแต่ละรายวิชาที่ใช้ทดสอบโครงการ PAC Click
ทั้งนี้ สามารถร่วมแสดงความเห็นโดยกรอกแบบสอบถามความสนใจในโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (Professional Accountant Certificate: PAC) โดย Click: https://bit.ly/3jPeymn
            และเข้าร่วม Line Open Chat เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ Professional Accountant Certificate (PAC) โดย Scan QR Code หรือ Click: https://bit.ly/3l6pwDw
โพสต์เมื่อ :
10 ก.ย. 2564 15:30:38
 3643
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์