ประกาศผลรางวัลการแข่งขัน Global Business Challenge (GBC) 2021 ในระดับประเทศไทย

ประกาศผลรางวัลการแข่งขัน Global Business Challenge (GBC) 2021 ในระดับประเทศไทย            เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลรางวัลการแข่งขัน Global Business Challenge (GBC) 2021 ในระดับประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้นำความรู้มาใช้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกธุรกิจ โดยการวางแผน วิเคราะห์สถานการณ์ และออกแบบกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา จากหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันและส่งรายงานการวางแผนทางธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี และ The Chartered Institute of Management of Accountants (CIMA) และเป็นการจัดงานผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) โดยในงานดังกล่าว คุณภัทรลดา สง่าแสง ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารได้ร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการจัดกิจกรรมนี้ด้วย            และในรอบสุดท้าย ได้มีทีมนิสิต นักศึกษาจากประเทศไทย จำนวน 3 ทีม ที่เข้ารอบและนำเสนอผลงานของตนเองผ่านโปรแกรม Zoom ให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสินจาก CIMA โดยสรุปผลการแข่งขันและรายชื่อทีมที่ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรมีดังต่อไปนี้

ผลการตัดสิน ชื่อทีม สถาบัน
ชนะเลิศ Le Petit Monde Consulting จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 Stellar Consulting มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 The Blueprint มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด


            ทั้งนี้ ทีม “Le Petit Monde Consulting” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ชนะเลิศจะได้ไปแข่งขันต่อในรอบระดับภูมิภาคกับทีมที่ชนะเลิศจากประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ต่อไปรับชมพิธีประกาศผลการแข่งขันย้อนหลังได้ที่ Click
โพสต์เมื่อ :
27 ก.ย. 2564 9:40:34
 311
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์